Individuel terapi

 

 • 1 time 950 kr.
 • 1½ time for 1250 kr.
 • Du har en henvisning – kontakt mig for pris
 • Kort ventetid i øjeblikket
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutforening
Lad os tage en uforpligtende snak

Individuel psykoterapi i Hillerød og Hundested

Når du ser på denne side lige nu, er det måske fordi du har det svært. At søge hjælp for at få det bedre kan være en svær beslutning. For at gøre det lidt nemmere for dig, har jeg skrevet denne side. Måske kan du genkende dig selv i noget af det følgende.

Kender du det?

 • Du føler dig overbelastet og måske stresset – og har svært ved at sige fra
 • Du bliver såret og forstår ikke helt hvorfor
 • Du kommer ofte i konflikt med dine nære relationer, f.eks. familie eller partner
 • Du tænker meget på, hvad andre synes om dig
 • Du kæmper med lavt selvværd og tænker negative tanker om dig selv

Der kan være mange andre problemer i dit liv. Det er ikke meningen, at du skal klare det alene. Problemer er opstået i relationer og kan ikke løses af dig selv alene. Hvad end det er du kæmper med, kan det være en god idé at tale med en psykoterapeut.

Læs mere om mig

Har du nogle spørgsmål?

Hvad kan jeg hjælpe med?

Her er nogle eksempler på noget af det jeg har hjulpet andre med. Det betyder ikke at hjælpen er begrænset til disse problemer. Jeg kan også hjælpe dig med andre situationer.

 • Stress og overbelastning
 • Depression – eller depressions-lignende tilstande
 • Afhængighed – eller at være pårørende til en, der har et misbrug
 • Sorg – tab
 • Lavt selvværd – skam og skyld
 • Livskriser – overgang til en ny fase i livet

Hvad kan psykoterapi give dig?

Hvis du overvejer at tale med en psykoterapeut og måske starte et samtaleforløb kan du her se nogle eksempler, på hvad du kan få ud af det.

 • Større selvværd og tilfredshed med dig selv
 • Blive bedre til at forstå dine egne reaktioner
 • At anerkende dine behov som lige så vigtige som andres
 • Du tænker mindre over hvad andre synes om dig
 • Du kan indgå i relationer på en mere hensigtsmæssig måde
 • Dette er nogle eksempler. Livet er ofte mere kompliceret og det er ikke muligt at give eksempler på alle de ting, som psykoterapi hjælper forskellige mennesker med.

Sådan foregår psykoterapi

Individuel psykoterapi varer 1½ time. Vi tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig her og nu. Du behøver ikke på forhånd vide hvad vi skal snakke om, det finder vi ud af sammen. Der dukker altid noget op, som det giver mening at tale om.

I starten vil det være en god idé at komme med hyppige intervaller – en uge eller 14 dage. Det giver de bedste forudsætninger for, at vi kan opbygge en god relation, og at du kan få det bedre. Efterhånden som du får det bedre kan der gå længere tid mellem samtalerne.

Book tid
Aline Bjerring psykoterapi

Min baggrund

Som psykoterapeut lægger jeg vægt på indlevelse og nærvær. Jeg arbejder med stor nænsomhed, skaber en tryg ramme og tager ansvar for processen.

Jeg har haft egen praksis siden 2011, hvor jeg blev uddannet psykoterapeut. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut forening MPF (medlemsskab kræver en godkendelse af den psykoterapeutiske uddannelse).

Jeg har siden taget forskellige efteruddannelser (Se ”Om Aline) og jeg deltager jævnligt på kurser, hvor jeg holder mig opdateret og udvikler min faglighed. Jeg modtager løbende supervision.

Ofte stillede spørgsmål

Er 1½ time ikke meget lang tid at skulle sidde og tale om problemer?

Det er rigtig rart at have god tid  – også til at afslutte samtalen på en god måde. Du vil blive overrasket over hvor hurtigt tiden går.

Hvor længe skal man være i terapi?

Det er meget forskelligt. Det afhænger af hvilke udfordringer du kommer med og hvad dit mål et for terapien. Det er altid dig, der bestemmer om og hvor længe du ønsker at fortsætte.

Bliver det hårdt at snakke om alt det der er svært?

Det kan være krævende at bearbejde svære oplevelser. Du vil opleve en stor lettelse ved at få talt om tingene.

Hvad hvis jeg ikke er så god til at sætte ord på følelser?

Der er ikke noget du skal kunne på forhånd for at gå i terapi. Mange har svært ved at mærke deres følelser og sætte ord på dem. Jeg hjælper dig til at blive bedre til at rumme de svære følelser.

Hvorfor psykoterapi?

Mit tilbud om terapi retter sig mod alle mennesker, der er interesserede i at arbejde terapeutisk med sig selv – for at få det bedre med sig selv og med deres nære relationer.

Terapien tager udgangspunkt i samtalen med vægt på nærvær og nænsomhed. I terapien får du bedre kontakt med dig selv og dermed til dine omgivelser. Accept er et nøgleord – Gennem terapien kan du komme til at acceptere dig selv som du er; Dine følelser og dine behov. Først når du kan acceptere det der er – at du føler som du gør, vil der opstå en mulighed for forandring.

Sigtet er, at du bliver bedre i stand til at håndtere livets udfordringer og udtrykke dig i overensstemmelse med såvel dit indre liv som den ydre virkelighed.

Måske kan du opleve, at du sommetider reagerer voldsomt på noget og du forstår ikke helt dine egne reaktioner. I terapien kan du få en forståelse for dine reaktioner. Måske skyldes det, at bestemte situationer tricker noget, du har oplevet tidligere og som er blevet ”et ømt punkt”.

Mange falder nemt ind i en gammel rolle. Det kan være den rolle du havde (og har) i din familie. Det kan være godt at blive bevidst om den rolle. Gennem individuel terapi kan du blive bedre til at have en mere hensigtsmæssig rolle, hvor du fx kan udtrykke dine behov og ønsker, uden at få dårlig samvittighed.

Du er
velkommen